fbpx

NOVINKA! - Endokanabinoidní systém a jeho význam pro lidský organismus

Pojem endokanabinoidní systém se již vícekrát objevil na našem blogu. Určitě se mnozí z vás zamýšleli nad tím, že co to vlastně je. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli vám tento pojem představit a podrobně vysvětlit.
NOVINKA! - Endokanabinoidní systém a jeho význam pro lidský organismus

Lidé užívají konopí po celá staletí, ale teprve v posledních zhruba padesáti letech probíha výzkum s cílem pochopit, jak tato bylina v lidském těle působí. 

Co to vlastně je  a kdy byl objeven?

Endokanabinoidní systém (ECS) je velmi složitý biologický regulační systém, který má širokou škálou funkcí a jsou jim vybaveni všichni složití živočichové, od ryb po lidi. Porozumět ECS je zásadní podmínkou, jestliže chceme účinněji zvládat choroby, zvláště chornická, vysilující onemocnění, na než nemáme ortodoxní léčbu.

ECS byl vědecky identifikován v roce 1990. Jde o relatívně nedávný posun ve vědeckém poznání. Jeho základ spočíva ve výzkumu konopí (Cannabis), po němž je systém pojmenován. V roce 1992 Dr. Lumír Hanuš a Dr. William Devane izolovali a určili strukturu endokanabinoidného neurotransmiteru, který nazvali Anandamid (z indického sanskrtu je Ánanda-blaženost a slova amid, který vyjadřuje chemickou podstatu této látky). Objev anandamidu byl mezníkem pro další vývoj v oblasti endokanabinoidních neurotransmiterů a dokázal to, že vědci konečně pochopili mechanismus léčivých účinků konopí.

Na jakém principu funguje?

ECS funguje na principu homeostázy. Abychom správně pochopili podstatu a fungování ECS, tak musíme rozumět tomu co je a v čem spočívá homeostáza. Homeostáza je stav, při kterém vnitřní prostředí organismu zachovává rovnováhu a zůstává v určitých limitech, které dopomáhají k správnému fungování. Např. udržování stálé teploty. ECS tím pádem můžeme chápat jako molekulární systém, který pomáhá udržet tento stav (homeostázu).

Z čeho se ECS skládá? 

Vědcům se podařilo identifikovat tři klíčové elementy, z kterých je endokanabinoidní systém tvořen. Jedná se o endokanabinoidy (malé molekuly, které aktivují kanabinoidní receptory), kanabinoidní receptory (nacházejí se na povrchu buněk) a metabolické enzymy (rozpouštějí využití endokanabinoidy), které, plní celou řadu důležitých funkcí včetně spouštění  množství fyziologických a psychologických změn, které jsou potřeba k harmonizaci neustále se proměňujícího vnitřního a vnějšího prostředí. ECS podporuje také rozdílné lidské  funkce jako paměť, trávení, motorickou funkci, imunitní reakce, chuť k jídlu,  regulace bolesti, spánek, nálada, krevní tlak, růst kostí a ochranu nervových tkání.  Mnozí z badatelů jsou přesvědčeni, že tento systém se podílí na ještě věštím množství fyziologických procesů, které budou objeveny teprve v budoucnu. 

Tyto jednotlivé složky si podrobněji popíšeme:

Kanabinoidní receptory - nacházejí se na povrchu buněk a "naslouchají" podmínkám mimo buňky. Přesouvají informace o měnících se podmínkách do nitra buňky, což způsobí přiměřenou buněčnou odezvu. Existují dva hlavní receptory (CB1 a CB2).  Tyto receptory jsou rozváděny skrze centrální nervovou a imunitní soustavu a putují mnoha dalších tkání včetně mozku, trávicí soustavy, rozmnožovacího a močového ústrojí, sleziny, endokrinních žláz, srdce a oběhového systému. CB1 receptory jsou jedněmi z nejrozšířenějších druhů receptorů nacházejících se v mozku. CB2 receptory se nacházejí spíše mimo nervového systému (např. v imunitním systému). Nicméně, oba receptory se mohou vyskytovat napříč celým tělem. Tyto kanabinoidní receptory nejsou jedinými, ale byly j objevené a jsou nejkvalitnější prostudovány. Výzkumníci objevili  nejméně tři další kanabinoidní receptory, působící v těle souběžně s CB1 a CB2.
Endokanabinoidy - jsou molekuly, které se vážou a následné aktivují kanabinoidní receptory. Endokanabinoidy modelují proud neuropřenašečů a starají se tak, aby naše nervová soustava fungovala hladce. Existují mnoho endokanabinoidú, ale nejznámější jsou endokanabinoidy anandamid a 2-AG. Už zmíněný anandamid má vliv na správné pracování paměti a časný vývoj embrya. 2-AG je chemická sloučeniny, která má přibuznost s kanabinoidními receptory. Vyskytuje se ve velké míre v centrálním nervovém systému. Také byla identifikována v kravském a rovněž v mateřském mlecí. Zdá se, že úloha endokanabinoidů hluboce souvisí s pojetím homeostáze (udržování fyziologické stability), neboť se podílejí na napravování konkrétních nerovnováh vyvolaných nemocí či poraněním. 


Metabolické enzymy - dokáží rychle zneškodnit endokanabinoidy v ECS jakmile jsou již využity. Existují dva hlavní enzymy (FAAH a Maglie). FAAH rozpouští anandamid. Maglite rozpouští 2-AG. Tyto enzymy zajišťují, že endokanabinoidy se využijí, když jsou potřeba, ale ne déle. Tento proces odlišuje endokanabinoidy od ostatních molekulárních signálů v těle jakými jsou hormony nebo klasické neurotransmitery. Tyto ostatní molekulární signály se mohou zachovat i po dobu několika minut nebo uskladnit na pozdější využití. 

Jak integruje CBD a CBG s ECS?

Důvodem proč kanabinoidy mají léčivé účinky na náš organismus je právě díky tomu, že mohou integrovat s naším endokanabinoidním systémem. Kanabinoidy ve většině případů integrují s více receptory. Kanabidiol (CBD) a Kanabigerol (CBG) jsou v tomto směru velmi zajímavé, protože umí ovlivnit koncentraci endokanabinoidy v mozku. Zadržují FAAH enzym, který rozpouští anandamid. Tím pádem kanabinoidy CBD a CBG vědí zvýšit koncentraci anandamidu a zároveň zabránit FAAH jeho rozpuštění. Zadržování FAAH se ukázalo jako dobrá strategie proti úzkostem. Právě tento fakt dokazuje jeden ze známých benefitů CBD a CBG.

Referencie:

1. Gunduz-cinar O, Hill MN, Mcewen BS, Holmes A. Amygdala FAAH and anandamide: mediating protection and recovery from stress. Trends Pharmacol Sci. 2013;34(11):637-44. [PDF]

2. Ligresti A, De petrocellis L, Di marzo V. From Phytocannabinoids to Cannabinoid Receptors and Endocannabinoids: Pleiotropic Physiological and Pathological Roles Through Complex Pharmacology. Physiol Rev. 2016;96(4):1593-659. [PDF]

3. Pertwee RG. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and delta9-tetrahydrocannabivarin. Br J Pharmacol. 2008;153(2):199-215. [PDF]

4. Konopná lékárna, Využití léčivého konopív praxi, Michael Backes, Předmluva Andrew Weil, M.D.

5. Velká kniha o léčbě konopím pro 21. století, Léčební index konopí (CHI), S předmluvou Přehled současných znalostí o léčebných účincích konopí a přípravků z něj a jeho perspektív, MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc. a prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSr.